hur kan vi hjälpa dig?

Om du upplever ett problem i din bostad eller i ett gemensamt utrymme finns vi här för att hjälpa dig.

För ärenden och frågor som inte är av akut karaktär, dvs inte medför fara för person eller fastighet ber vi dig använda formuläret nedan.

viktig information gällande kundbesök
Med hänsyn till rådande omständigheter på grund av Covid-19 försöker vi minska risken för smittospridning. Det innebär att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer i allt vårt arbete.

För att inte ha för många kontaktytor ser vi helst att ni inte är i lägenheten utan lämnar dörren i serviceläge för besöket.

Har ni eller någon i ert boende symptom på förkylning eller Covid-19 avvaktar vi med åtgärder av lämnad felanmälan.

Undantag för akuta ärenden som kan skada fastigheten eller vara farlig för boende.

Felanmälningar avseende allmänna ytor hanteras som vanligt.

Anmäls direkt till nedanstående journummer:

Telefon: 08-645 17 00
vardagar 07.00-16.00

Telefon: 08-645 17 45
vardagar 16.00-07.00, hela helger och helgdagar

För övriga ärenden som inte är av akut karaktär ber vi dig använda nedanstående formulär.

Anmäl ett problem eller ställ dina frågor här