hur kan vi hjälpa dig?

Om du upplever ett problem i din bostad eller i ett gemensamt utrymme finns vi här för att hjälpa dig.

För ärenden och frågor som inte är av akut karaktär, dvs inte medför fara för person eller fastighet ber vi dig använda formuläret nedan.

Anmäls direkt till nedanstående journummer:

Telefon: 08-645 17 00
vardagar 07.00-16.00

Telefon: 08-645 17 45
vardagar 16.00-07.00, hela helger och helgdagar

För övriga ärenden som inte är av akut karaktär ber vi dig använda nedanstående formulär.

viktig information gällande kundbesök

Från och med 9/4 genomför vi inga kundbesök i enskilda lägenheter med undantag av akuta fel som kan orsaka skador på fastigheten eller vara farlig för den boende.

Inkomna felanmälningar, av inte allvarlig karaktär sparas och åtgärdas när smittspridningen avtagit.

Felanmälningar avseende allmänna ytor hanteras som vanligt.

 

Anmäl ett problem eller ställ dina frågor här