FAQ – HUR FUNGERAR DET? 

HUR FUNGERAR DET?
Du skriver avtal om köp av en bostadsrätt i Platform West, Sollentuna Hills, Täby Market, Tentafabriken eller Elverket i Nacka under kampanjperioden som sträcker sig fram till midsommar 2019.

När du ska betala slutfakturan är det belopp du ska betala till bostadsrättsföreningen insatsen minus kontantinsatsbidraget. Det kommer att vara tydligt på fakturan.

Insatsen/priset till bostadsrättsföreningen är oförändrad, dvs. att värdet på bostaden är detsamma. Skillnaden är att bostadsrättsföreningen får 100% av insatsen, varav 100% minus 7,5% av dig, och 7,5%, dvs. kontantinsatsbidraget, från SSM.

Hur kan jag få 50% av kontantinsatsen?
Du skriver avtal om köp på av en bostadsrätt i Platform West, Sollentuna Hills, Tentafabriken, Täby Market eller Elverket i Nacka under kampanjperioden som sträcker sig fram till midsommar 2019. När det är dags att betala slutfakturan vid tillträdet är insatsen till bostadsrättsföreningen 100% men du betalar 92,5% och SSM bidrar med 7,5%.

Hur mycket är 50% av kontantinsatsen?
Med kontantinsatsen avses 15% av insatsen/priset. 50% av kontantinsatsen blir alltså 7,5% av insatsen/priset. Om du köper en bostad för 2 000 000 kr blir kontantinsatsbidraget 150 000 kronor.

Om jag lägger mer kontant, får jag mer pengar då?
Nej, SSM bidrar med 50% av 15% insatsen/priset, dvs 7,5% av insatsen/priset.

ÄR DET INTE SAMMA SAK SOM EN RABATT?
Vi ser det som ett bidrag till kontantinsatsen. Skillnaden mot en rabatt är att insatsen/priset till bostadsrättsföreningen är oförändrad. Bostadsrättsföreningen får 100% varav du betalar 92,5% och SSM bidrar med 7,5%. Har du en större del kontant minskar din belåning på lägenheten men SSM:s bidrag är detsamma.

När får jag kontantinsatsbidraget?
SSM betalar kontantinsatsbidraget direkt till bostadsrättsföreningen i samband med tillträdet. På din slutfaktura redovisas kontantinsatsbidraget som ett bidrag till insatsen och du ska betala insatsen minus kontantinsatsbidraget (lugn, det kommer att vara tydligt vad du ska betala på fakturan).