Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, GDPR (General Data Protection Regulation), en EU-förordning som innebär ett utökat skydd av personuppgifter. GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL).

Med anledning av GDPR har vi förtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) beskriver vi mer utförligt om hur och varför vi inhämtar, sparar och behandlar din personliga information.

Ta del av vår integritetspolicy här (gäller fr.o.m. 2018-05-25)  >>

Kontakta oss gärna på info@ssmliving.se om du har frågor eller behöver hjälp att uppdatera dina uppgifter.