Att köpa nyproducerad lägenhet av SSM

Köpprocess

Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten man tar och en av de största investeringarna man gör som privatperson. När du köper en nyproducerad bostad är det ett lite annorlunda förfarande än om du köper en bostad på successionsmarknaden. Här nedan följer en beskrivning av hur köpprocessen ser ut hos oss på SSM.

1. Intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan för ett SSM-projekt blir dina kontaktuppgifter registrerade i vårt kundregister för det projekt du är intresserad av. Det innebär att du kommer att få information om projektets utveckling samt en inbjudan till säljstart när det blir dags. Din kötid till ett projekt baseras på det datum du gjorde din intresseanmälan.

2. Säljstart

Vid säljstartseventet presenterar vi lägenheternas planritningar och priser samt visualiseringar som visar lägenheten och dess placering i huset. Visualiseringarna är framtagna för att ge en rättvis bild av hur huset och bostaden kommer att se ut. Då de är framtagna i ett tidigt skede kan det förekomma att den slutliga produkten avviker något. På plats kan mäklare, representanter från SSM och arkitekter svara på dina frågor kring projektet och köpprocessen. Strax därefter öppnar vi den digitala lägenhetsväljaren på vår hemsida där samma information presenteras.

3a. Lägenhetsval

I den digitala lägenhetsväljaren på vår hemsida väljer och prioriterar du de lägenheter du är intresserad av. Väljaren finns under Mina sidor och är öppen i knappt en vecka så att du i lugn och ro kan välja den lägenhet som passar dig bäst. Det spelar ingen roll när under bokningstiden du gör dina val, lägenheterna fördelas baserat på kötid. Och du kan själv se hur din kötid förhåller sig till de andra som är intresserade av lägenheten.

Du kan göra upp till 8 lägenhetsval i samma projekt och det är viktigt att du placerar dem i prioriteringsordning då du kommer att bli tilldelad den lägenhet med din högsta prioritering som din kötid medger. Du kan ändra och prioritera om bland dina val under hela bokningstiden.

3b. Lägenhetsfördelning och bokning

Efter aviserad tid stängs lägenhetsväljaren och en fördelning av lägenheterna sker. När du blivit tilldelad en lägenhet har du 48 timmar på dig att bestämma dig om du vill boka lägenheten eller inte, och det finns också möjlighet att bli kontaktad av mäklaren ifall du har fler frågor.

En förutsättning för att få boka en lägenhet är att du inte är köpare eller medköpare i något annat pågående SSM-projekt. Du behöver också ladda upp ett giltigt lånelöfte för att kunna genomföra bokningen.

3c. Boka/köpa bostad i projekt som redan säljstartats

I de projekt där löpande försäljning pågår förmedlas bostäderna enligt principen först till kvarn. Då finns möjlighet att anmäla ditt intresse till projektets specifika bostäder via lägenhetsväljaren. Efter att du anmält ditt intresse kommer du att kontaktas av ansvarig mäklare för projektet som då kan svara på eventuella frågor och förbereda för tecknande av boknings- alternativt förhandsavtal.

4. Bokningsavtal

Bokningsavtalet skrivs mellan dig som kund och SSM och genom det reserverar du en specifik lägenhet. SSM använder sig av bokningsavtal för att se att det finns tillräckligt många som är intresserade av att köpa en lägenhet i projektet. Avtalet är inte bindande och skulle projektet av någon anledning inte bli av återbetalar SSM hela bokningsavgiften.

När vi kontrollerat att lånelöftet är giltigt skickar vi ett digitalt avtal till dig som du signerar med BankID samtidigt som du får en faktura för bokningsavgiften på 25 000 kr. Avtalet är giltigt först när bokningsavgiften är betald. Om du av någon anledning vill avsäga dig lägenheten, återbetalar SSM 19 000 kr till dig och behåller 6 000 kr i administrationsavgift.

5. Förhandsavtal

När SSM har ritat färdigt projektet som ska godkännas i detaljplanen tecknar bostadsrättsföreningen förhandsavtal med dig som kund, dvs. säljer till dig. Den bokningsavgift som du betalat till SSM överförs då till bostadsrättsföreningen. Vid det fall du kommer in senare i processen och skriver förhandsavtal direkt betalar du 25 000 kronor till föreningen. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen men är villkorat av att detaljplanen blir antagen och bygglovet blir godkänt. Du träffar en mäklare för att gå igenom avtalet och signerar det digitalt på plats. Om det gått mer än tre månader sedan bokningsavtalet tecknades, eller om du skriver förhandsavtal direkt, behövs ett giltigt lånelöfte.

 

6. Inredningsval

Grundstandarden för våra projekt är framtagen av en inredningsarkitekt och är modern, stilren och enkel med bra och snygga material. Vad som gäller för din lägenhet framgår i försäljningsmaterialet. I de flesta av våra projekt finns även möjlighet att göra vissa inredningsval mot en extra kostnad, även dessa är framtagna av en inredningsarkitekt. Inredningsvalen görs ca ett år före inflyttning i vår digitala inredningsväljare. Även om du inte vill göra några extra inredningsval behöver du signera avtalet digitalt.

Vid extra inredningsval faktureras 30 procent av kostnaden omgående, förutom i de fall där kostnaden understiger 10 000 kr. Då faktureras hela beloppet på en gång. Resterande summa betalas i samband med slutlikviden någon vecka före inflyttning. När du senare skriver upplåtelseavtal kommer du att få en lista på dina inredningsval och skriva under avtalet.

7. Upplåtelseavtal

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket och föreningen har tillstånd att upplåta bostadsrätter kan bostadsrättsföreningen skriva ett upplåtelseavtal med dig. Avtalet innebär att bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt och att du blir medlem i bostadsrättsföreningen. För att föreningen ska godkänna dig som medlem behövs ett giltigt lånelöfte eller en godkänd kreditupplysning.

I förhandsavtalet står det angett när i tiden upplåtelseavtalet ska tecknas. Oftast sker det ca sex månader före beräknat tillträde men det kan skilja mellan olika projekt.

Du träffar en mäklare för att gå igenom avtalet som sedan skrivs under digitalt. I samband med tecknandet av upplåtelseavtalet betalar du en handpenning på 100 000 kronor, som en delbetalning av den totala köpesumman. Resterande del betalas cirka en vecka före tillträdet av lägenheten. Du kommer även att få en lista på dina inredningsval och skriva under det avtalet.

Information om tillträdestid

Ca sex månader före inflyttning informerar vi dig om den definitiva perioden för tillträdet.

8. Besök på byggplatsen

När stommarna är resta och det är möjligt att gå in i lägenheterna bjuds du in till ett besök på byggarbetsplatsen för att få en första titt på ditt nya hem.

9. Besiktning och mätning

Bostadsrättsföreningen beställer en besiktning av lägenheten. Besiktningen görs av en oberoende besiktningsman någon månad före inflyttning och det är bostadsrättsföreningen som godkänner den. Du bjuds in för att kunna mäta och se lägenheten för första gången.

10. Slutbetalning

Före tillträdet behöver slutlikviden för köpet vara betalt. Med slutlikvid menas köpesumman minus bokningsavgift och handpenning plus eventuella kostnader för inredningsval.

11. Tillträde och inflyttning

På tillträdesdagen träffar du mäklaren för att kvittera ut dina nycklar och du behöver då kunna verifiera att slutlikviden är betald. I samband med tillträdet kommer du även att få en genomgång av din lägenhet och andra utrymmen i fastigheten. Viktig information hittar du även i bopärmen som du får i samband med tillträdet.

För att din inflyttning ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid. Har du frågor efter att du flyttat in, ska du kontakta din bostadsrättsförening. Kontaktuppgifter finns i bopärmen eller på ssmliving.se

Du har väl gjort adressändring och tecknat hemförsäkring?