köpguide

Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten man tar och en av de största investeringarna man gör som privatperson. Det är mycket som ska stämma och det kan uppstå många frågor längs vägen.

När du köper en nyproducerad bostad är det ett lite annorlunda förfarande än om du köper en bostad på successionsmarknaden. Här nedan följer en beskrivning av hur köpprocessen ser ut hos oss på SSM.

INTRESSEANMÄLAN
När du gör en intresseanmälan för ett SSM-projekt blir dina kontaktuppgifter registrerade i vårt kundregister för det projekt du är intresserad av. Det innebär att du kommer att få information om projektets utveckling samt en inbjudan till säljstart när det blir dags. Din kötid till ett projekt baseras på det datum du gjorde din intresseanmälan. Du kan enbart göra en intresseanmälan per e-postadress/per projekt.

SÄLJSTART
På säljstartsdagen hålls ett event på, eller i närheten av, den platsen där huset ska byggas. En inbjudan med information om eventet skickas ut till samtliga intresseanmälda. Priser och planlösningar visas och på plats finns representanter från SSM och mäklare som kan svara på dina frågor. Anställda på SSM erbjuds möjligheten att med förtur köpa bostad i projekten. Kan du inte närvara vid eventet får du all nödvändig information via vår hemsida efter säljstart.

BOKNING AV LÄGENHETER
Du bokar din lägenhet digitalt i det aktuella projektets lägenhetsväljare på Mina Sidor. I lägenhetsväljaren, som öppnas i samband med säljstart, finns information om priser och planlösningar i projektet samt fasadbilder med lägenheternas placering. Möjligheten till bokning i lägenhetsväljaren är öppen under en begränsad tid som aviseras. Det spelar ingen roll när under bokningstiden du gör dina val, lägenheterna fördelas baserat på kötid. En förutsättning för att få boka en lägenhet är att du inte är köpare eller medköpare i något annat pågående SSM-projekt.

LÄGENHETSVAL
Du kan göra upp till 8 lägenhetsval i samma projekt som du placerar i prioriteringsordning. Du kan ändra och prioritera om bland dina val under hela bokningstiden. Efter aviserad tid stängs lägenhetsväljaren och en fördelning av lägenheterna sker. Har du blivit tilldelad en lägenhet kommer du bli kontaktad av ansvarig mäklare inom 1-2 veckor.

BOKNINGSAVTAL
När du tackat ja till en lägenhet tecknar du ett bokningsavtal. Signeringen sker digitalt med BankID. Du behöver visa upp ett giltigt lånelöfte för att få signera bokningsavtalet. Finns inget giltigt lånelöfte tillfaller lägenheten nästa intressent i kön. Efter cirka 3 dagar får du en faktura på en bokningsavgift om 25 000kr som sedan räknas av mot slutbetalningen. Avgiften ska betalas inom 5 arbetsdagar. Ett bokningsavtal är inte juridiskt bindande och kan frånträdas mot en administrativ ersättning om 6 000 kronor. Om SSM av någon anledning inte kan starta projektet så återbetalas bokningsavgiften i sin helhet.

 

FÖRHANDSSAVTAL
I nästa steg tecknar du ett bindande förhandsavtal. Det sker när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl över bostadsrättsföreningens ekonomi, vilket vanligtvis sker ca 1 månad efter säljstart. Din bokningsavgift övergår i samband med tecknandet till en förskottsbetalning för din lägenhet. Förhandsavtalet tecknas i första hand via e-signering vid ett fysiskt möte.

UPPLÅTELSESAVTAL
När bostadsrättföreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket är det dags att teckna ett upplåtelseavtal. Det sker cirka 6 månader innan beräknad inflyttning. En handpenning om 100 000 kronor erläggs som tillsammans med din tidigare betalning avräknas mot  köpeskillingen. Resterande summa av köpeskillingen betalas cirka en vecka innan tillträdet. Även detta avtal tecknas digitalt vid ett fysiskt möte.

INREDNINGSVAL
Grundstandard för din lägenhet framgår i försäljningsmaterialet. I många av våra projekt finns även möjlighet att göra vissa inredningsval mot en extra kostnad. Tillval görs ca ett år innan inflyttning. Vid tillval faktureras 30 procent av tillvalskostnaden omgående, förutom i de fall där kostnaden understiger 10 000 kr. Då faktureras hela beloppet på en gång. Resterande summa betalas några veckor före tillträdet.

BYGGPLATSVISNING
Några månader innan inflyttning anordnar vi en byggplatsvisning för att du ska kunna få en första titt på din nya bostad.

BESIKTNING
Slutbesiktning sker ungefär 1-2 månader innan tillträdet av en oberoende besiktningsman. Du erbjuds att närvara för att kunna kontrollera att bostaden är i fullgott skick. Vid besiktningen kan både representanter från bostadsrättsföreningen och SSM delta.

TILLTRÄDE
Definitivt datum för tillträdet meddelas senast 6 månader innan tillträdesdagen. För att din inflyttning ska gå så smidigt till som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid. Innan du kan kvittera ut dina nycklar ska den slutgiltiga betalningen av insatsen och eventuella tillval vara betalda och kunna verifieras. I samband med tillträdet kommer du även att få en genomgång av din lägenhet och andra utrymmen i fastigheten. Viktig information hittar du även i bopärmen som du får i samband med tillträdet. Har du frågor efter att du flyttat in, ska du kontakta din bostadsrättsförening. Kontaktuppgifter finns i bopärmen eller på ssmfastigheter.se