skuldkvotstak och bruttoinkomst

Idag har de flesta banker infört ett skuldkvotstak beräknat på hushållets bruttoinkomst, som styr hur mycket hushållet får låna till en bostad.

Nedan beräkning är baserad på en belåning på 85% av bostadens köpeskilling, och ett skuldkvotstak om fem gånger hushållsinkomsten. Det ger en indikation på hur mycket hushållet måste tjäna för att kunna köpa den här bostaden.

Olika banker har olika regler för skuldkvotstaket och storleken på din kontantinsats och dina övriga finanser påverkar bedömningen, så för en verklig beräkning av bruttoinkomsten hänvisar vi till din bank.

Lägenhet:
2-0804

Köpeskilling:
3 650 000 kr

Lån på 85%:
3 102 500 kr

Hushållets bruttoinkomst:
51 708 kr