medvetna bostadsval

Vår vision är tydlig. Många fler människor ska ges möjlighet till – och råd med – ett bra boende. Vi erbjuder sedan tidigare smarta och yteffektiva bostäder till en överkomlig prislapp, och nu gör vi det även enklare att göra medvetna bostadsval med hjälp av vårt index Urban Score®. Indexet visar på det du som boende får tillgång till utöver själva bostaden samt hjälper till att göra sociala och miljömässigt hållbara val.

vad är urban score?

Vi anser att livskvalitet är att ha tid och råd, både ekonomisk och energimässigt, att ägna sig åt det man verkligen gillar. Vårt index Urban Score® hjälper därför till att tydliggöra en större del av hushållsekonomin och att göra sociala och miljömässigt hållbara val. Indexet omfattar totalt 100 poäng och består av fyra parametrar; mobilitet, vardagstjänster, gemenskap och hälsa. Vi vet att det är extra viktigt för dig som kund att ha nära till kommunikationer och vi strävar även efter att minska behovet av privatbilar i storstadsregionen, vilket gör att just mobilitet utgör 40 poäng i indexet och övriga parametrar 20 poäng vardera.

urban score

0 – 39 poäng, Urban Exurbia
40 – 74 poäng, Urban Outskirts
75 – 90 poäng, Urban Territory
91 – 100 poäng, Urban Paradise

Enkelt och smidigt

Mobilitet, 40 p

När du bor i något av våra projekt ska du kunna transportera dig smidigt och klimatsmart utan att behöva äga en egen bil. Urban Score® bedömer närhet till kommunala transporter med prioritering på spårbunden trafik och tid till Stockholm city, både med kollektivtrafik och cykel. Poängen blir även högre om det finns bilpool och gott om parkeringsplatser för cykel. Och att det finns ett riktigt snabbt och bra bredband.

Underlätta i vardagen

Vardagstjänster, 20 p

Med närhet till tjänster som underlättar vardagen och samtidigt minimerar klimatavtrycket vill vi ge dig tid att ägna dig åt det där som du verkligen gillar. Urban Score® bedömer bostadens närhet till lokalt centrum, vilka tjänster som finns i området, avstånd till läkarvård samt om det finns cirkulärekonomiska tjänster för exempelvis kläder, verktyg och återvinning i bostaden eller området.

gemensamma mötesplatser

Gemenskap, 20 p

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt bostadsområde och att det finns ytor i närheten för umgänge med vänner och bekanta, framförallt om man väljer att bo lite mindre och ändå vill kunna leva större. I våra projekt ges möjlighet till ökad trygghet och inkludering genom variation av upplåtelseformer samt att det finns gemensamma ytor, funktioner och tjänster. Urban Score® bedömer boendet utifrån utbudet av olika mötesplatser i fastigheten och i området, såsom restauranger, caféer, takterrasser och kulturutbud.

kropp och knopp

Hälsa, 20 p

Ett hållbart boende innebär även att det ska ges möjlighet för rekreation och bättre hälsa för både kroppen och knoppen. Urban Score® bedömer boendet utifrån avstånd till grönområden samt träningsmöjligheter både inom- och utomhus, i fastigheten eller i närområdet.

Bo mindre. Lev större.
Och hållbart.

Vår vision är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Därför utvecklar vi både bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. Största andelen är yteffektiva ettor och tvåor så att fler bostäder får plats. Vi bygger även på höjden vilket gör att fler kan bo på samma geografiska yta.

Och vi vill ge fler råd att leva ett rikare liv, genom att ge fler möjligheten att bo bra. Vi bygger bostäder för dig som inte räknar lyx i antalet kvadratmeter utan i tid, energi, möjlighet och råd att kunna göra det du verkligen gillar. Därför bygger vi våra bostäder med maxad funktionalitet, strax utanför city och nära kommunikationer.

Samtidigt ger vi dig, med hjälp av Urban Score®, möjligheten att göra ett medvetet bostadsval genom att visa mer av det du får tillgång till i våra bostäder och göra socialt och miljömässigt hållbara val. Det gör att du kan göra mer än att bara bo – till exempel resa, satsa på din hobby och eller äta ute oftare. Kort och gott bygger vi för dig som vill bo mindre, för att kunna leva större. Och samtidigt leva hållbart.