På gång i Täby Turf

Förberedelser av marken för Täby Turf

200217

På projektplatsen pågår nu full verksamhet. Schaktarbetena har precis färdigställts och grundläggningen har påbörjats med gjutning av kantbalkar och hissgroparna.

Det kan vara svårt att se just i denna bild men här kommer det så småningom att bli 178 hyresrätter från ett till tre rum och kök. Utöver en ytsmart bostad erbjuds gemensamhetsytor, orangeri, närhet till shoppingcentrum och närservice samt närhet till kommunikationer, vilket har summerats upp till ett Urban Score på 91 poäng.

Roslagsbanan tidigareläggs

En positiv nyhet är att Roslagsbanan ska förlängas till T-Centralen i Stockholm City, via Odenplan. 2019 beslutades det om att starta projektet redan i år. Därmed ska nya Roslagsbanan stå klar sex år tidigare än vad som ursprungligen kommunicerats. Målet är nu att det ska stå klart redan 2029/2030.

Detta gynnar både de som flyttar in i vårt hyresprojekt Täby Turf och bostadsrättsprojektet Platform West, som båda ligger tätt intill två stationer längs Roslagsbanan.

första spadtag för täby turf

Ett symboliskt första spadtag är taget för hyresrättsprojektet Täby Turf i den nya stadsdelen Täby Park som är under uppbyggnad på det gamla Galoppfältet i Täby. Täby Turf blir SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt.

Läs mer och se bilder